Základní ekonomické údaje

Údaje z rozvahy k 31.12.2017 v tis. Kč

Aktiva celkem 23 238
Stálá aktiva 12 366
Oběžná aktiva 10 872
v tom:  
zásoby 647
kr.pohledávky 717
kr.finanční majetek 9 508
Pasiva celkem 23 238
Vlastní zdroje 17 552
v tom:  
jmění 13 107
fondy účetní jednotky 4 349
výsledek hospodaření 96
Cizí zdroje 5 686
v tom: kr. závazky 5 686

Personální zajištění poskytovaných služeb

 • Stav zaměstnanců k 1.1.2017.……………………………….. 133 osob
 • Stav zaměstnanců k 31.12.2017 …………………………….. 133 osob

Počet pracovníků dle kategorií k 31.12.2017

 • THP celkem 7
 • Všeobecné sestry 11
 • Pracovnice soc.péče – přímá obslužná činnost  59
 • Sociální pracovnice 3
 • Vychovatelé 6
 • Pracovnice soc. péče – zákl. výchovná činnost 23
 • Údržbáři 4
 • Kuchařky 9
 • Krejčí 1
 • Pradleny 4
 • Uklízečky 6
 • Celkem pracovníků 133

Organizační členění

 • úsek sociální péče – 14 domácností
 • úsek zdravotní péče – ordinace
 • úsek aktivizačních a výchovných činností – chráněné bydlení, denní stacionář, aktivizační dílny, wellness, hipoterapie
 • úsek ekonomický a provozní – účtárna + sklad, provozy: prádelna + krejčovna, údržba, úklid, kuchyně
 • sociální pracovnice

Spolupráce s ostatními subjekty

V této oblasti je jedním z nejdůležitějších úkolů udržovat dlouhodobý trvalý kontakt se sponzory, které zveme do našeho zařízení a seznamujeme je s činností a s poskytovanou službou. Jsou zváni na naše akce a vystoupení – především na Duhový den a na Komorní adventní koncert. Tradičně pokračuje dobrá spolupráce s Českou provincií Kongregace sester sv. Hedviky /majitelem objektu/, která i v letošním roce investovala do stavebních prací v rámci úpravy domácností a přebudovala původní garáže na cvičný byt. Uskutečnily se 2 sponzorské týdenní pobyty v Luhačovicích pro celkem 66 uživatelů, díky majiteli lázeňského hotelu Vltava panu Michalu Kolaříkovi. Stejně tak nezištně a obětavě už po několik let přispívají lidé z farnosti Štítná, kteří k nám do Domova pravidelně na Mikuláše dojíždějí s nemalou finanční částkou, spoustou dárků a dobrot pro naše klienty a společně s klienty prožívají pěkné odpoledne. Manželé Velečtí s přáteli organizují pro nás a klienty z Klentnice také již tradiční jarní akci – Putování ke sv. Jiří. Úspěšná spolupráce dlouhotrvajícího charakteru je rovněž se Sdružením rodičů a přátel domova, a firmou SCA Hygiene Products Praha, nově Essity Czech Republic s.r.o. Praha.

Děkujeme všem našim přátelům za jejich sponzorské aktivity v roce 2017

Česká provincie Kongregace sester svaté Hedviky, Břežany, Hrušovanská lékárna s.r.o. Hrušovany n. Jevišovkou, Hříbek Martin, Dyjákovice , Jatka Borotice s.r.o. , Kolařík Michal, Luhačovice, paní Eva Kratinová Třebíč, paní Anny Vitkovska, Wien , paní Kateřina Dobešová, Brno, paní Marie Weissová, Břežany, paní Pavla Velecká a přátelé z Valtic, paní Zdeňka Bajková, Krkovice, Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří, SCA Hygiene Products s.r.o. Praha Sdružení rodičů a přátel domova Zámek Břežany, Pekařství Ma-Ja Dolní Dunajovice, , Raifeissen Bank Znojmo, Věra a Jiří Žákovi Břežany, PEREX s.r.o. Brno, Essity Czech Republic s.r.o. Praha, Hipoclub Lednice, Obec Břežany, Statek Břežany.

Napsal Webmaster, tisk, přečteno 6043x