Nabídka zaměstnání

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Pracovní pozice: Vedoucí sociální služby DOZP Zámek Břežany

Termín nástupu: 1.1.2020

Kvalifikační předpoklady: VOŠ, VŠ – odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle zák. 108/2006 Sb.

Osobní předpoklady:

 • zkušenost ve vedoucí funkci vítána
 • organizační a řídící schopnosti pro velký tým
 • koordinace činnosti jednotlivých úseků služby
 • schopnost koncepčního uvažování, aktivní naplňování vize služby
 • základní znalost pracovních pozic a činností služby DOZP
 • schopnost komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů
 • flexibilita a schopnost práce v zátěžových situacích
 • znalost legislativy v oblasti sociální, v oblasti individuálního plánování a standardů služby
 • orientace v systému fungování sociálních služeb
 • plná zodpovědnost za fungování služby DOZP Břežany
 • bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek
 • odpovídající platové ohodnocení
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na rekreaci, sportovní a kulturní akce
 • smysluplnou a samostatnou práci v zajímavé oblasti

Obsah přihlášky:

 • název pracovní pozice
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • písemná obecná koncepce a vize služby DOZP ve velkém zařízení, včetně způsobu řízení a rozvoje služby a zaměstnanců (v rozsahu max. 3 stran formátu A4).

Informační údaje:

 • přihlášky zašlete nejpozději do 30.9.2019 na adresu: Zámek Břežany p.o., 671 65 Břežany 1 nebo na info@zamekbrezany.cz

Napsal Miluše Musilová, tisk, přečteno 10957x