Zahájení plavecké sezóny 2014

Zámek Břežany | Čtvrtek 12. 06. 2014, 11.33 | Událo se...

Nádherná červnová odpoledne jsou jako stvořená pro koupání a opalování. A ani na Zámku v Břežanech tomu není jinak. Hned na počátku června zde byla zahájena plavecká sezona prostřednictvím úžasné odpolední akce s názvem: Otevření bazénu. Za účasti p.ředitele proběhlo poděkování našemu údržbářskému týmu a jejich pomocníkům za skvěle odvedenou práci při rekonstrukci celého plaveckého areálu a poté i slavnostní zahájení sezony. Teď už si všichni jen přejeme, aby po letní dny bylo krásně a bazén byl tak využitý na 100%.

Fotoalbum: Otevírání bazénu

| 20x

Sportovní hry v Zubří 2014

Zámek Břežany | Pondělí 9. 06. 2014, 12.47 | Událo se...

Dne 2.- 6. června 2014 jsme se zúčastnili 39. Sportovních her v Zubří pro mládež se středním stupněm ment. postižení, jejichž hlavním organizátorem byl Domov U Rybníka Víceměřice. Mezi účastníky SH patřila zařízení z Klentnic, Kyjova, Hodonína, Křižanova, Šternberka, Komorní Lhotky a Střelic u Brna. Po celý týden všichni účastníci SH sportovali jako profesionálové. Soutěžilo se v atletice i závodivých hrách. Z každé disciplíny získali všichni sportovci zasloužené medaile a s úžasnými zážitky se vraceli zpět do Břežan.

Fotoalbum: SH Zubří 2014

| 28x

Pálení čarodějnice

Zámek Břežany | Středa 30. 04. 2014, 15.32 | Událo se...

Poslední dubnové odpoledne na náš Zámek přiletěly tři čarodějnice. Fridolína, Avelína a Meluzína. Všichni s veselou muzikou jsme je doprovodili až k připravené hranici, na které nakonec upáleny nebyly, protože byly příliš krásné :-) Jen sledovaly, jak uhořela jejich slaměná kamarádka. Na velkém ohništi jsme si opékali párky, někteří do hněda, jiní do černa :-). K tomu všemu nám hrálo místní zámecké rádio.

Fotoalbum: Pálení čarodějnic 2014

| 20x

Klentnice

Zámek Břežany | Neděle 27. 04. 2014, 15.31 | Událo se...

V neděli 27. dubna jsme se vydali do malebné vesnice pod Pavlovskými Vrchy – Klentnice na pouť ke sv. Jiří. V místním kostele organizátoři poutě přivítali všechny poutníky z různých koutů Jižní Moravy. Po přivítání a modlitbě se všichni věřící vydali na pěší cestu, která byla lemována postavami světců církevních dějin v „živé podobě“. Cílem našeho putování byla louka pod Kozím hrádkem, kde byla sloužena mše svatá. Toto místo, zalité dubnovým sluncem, vyvolávalo ve věřících pocity toho nejkrásnějšího chrámu světa. Po mši svaté naše klienty pobavil životní příběh sv. Jiří, který byl ztvárněn formou divadelního představení. Po chutném obědě a dalším občerstvení nás přijeli pobavit členové cimbálové muziky. Jejich písně, které se na tomto místě rozléhaly, nutily naše klienty nejen ke zpěvu, ale také k tanci. Celý tento den, který paní Velecká hned v úvodu nazvala „Den, který dal nám Pán“ byl prostoupen vlídností, pokojem a láskou. Měli jsme možnost načerpat duchovní posilu a povzbuzení a zakusit pospolitost jednoho velkého společenství. Celá pouť byla zakončena požehnáním.

Fotoalbum: Klentnice

| 21x

Turnaj v kuželkách v Brně

Zámek Břežany | Pátek 25. 04. 2014, 15.24 | Událo se...

Dne 26. dubna 2014 jsme se zúčastnili turnaje v kuželkách, který se konal v kuželkárně TJ Sokol Husovice. Turnaje se účastnilo celkem 8 družstev. Každé družstvo bylo složeno ze šesti závodníků. Za Zámek Břežany soutěžili: Josef Werthaim. Jan Otáhal, Marek Kříž, Iva Štelclová. Olga Koktová a Julie Badžová z Chráněného bydlení v Šanově. Každý ze závodníků měl deset hodů na každé ze čtyř kuželkových drah. Celkem tedy 40 hodů. Jelikož toto množství hodů bylo velice fyzicky náročných, vždy po 2 cyklech, tedy 20-ti hodech, bylo pro závodníky přichystané malé občerstvení pro načerpání nových sil. Závod měl velice silné obsazení družstvy z Brna, které se tomuto sportu věnují v každé volné chvíli. I přes toto silné obsazení se však naši závodníci neztratili a obsadili krásná místa ve středu celkové výsledkové listiny. Celkově naše družstvo obsadilo 6. místo. V jednotlivcích se umístili: Julie Badžová na 13. místě, Josef Werthaim na 20. místě, Jan Otáhal na 25. místě, Iva Štelclová na 34., Olga Koktová na 35. a Marek Kříž na 37. místě. Po vyhlášení výsledků, kde si každý z účastníků přebral pamětní medaily a diplom, se všichni rozloučili se starými i novými známými, slíbili účast na dalších sportovních a společenských akcích, jsem se vydali na zpáteční cestu. Po malé zastávce na občerstvení, kde si každý z účastníků dopřál po vyčerpávajícím boji ledovou kávu, či nějakou sladkost jsme opět v pořádku dorazili do Břežan, kde se hned všichni dělili s ostatními o nové zážitky ze sportovního dne.

Fotoalbum: Kuželky Brno

| 17x