Sponzorský výlet: ČESKÝ ŠTERNBERK - ŽELIV - HUMPOLEC

Zámek Břežany | Středa 25. 05. 2016, 14.12 | Událo se...

Ve dnech 10. – 11. května se uskutečnil dvoudenní sponzorský pobyt klientů Zámku Břežany. Krásy České republiky mohli obyvatelé Zámku poznávat díky každoročnímu štědrému sponzorskému daru obyvatel farnosti Štítné nad Vláří. Tento finanční dar už tradičně předává místní farář P. Andrzej Bystrzycki při mikulášské besídce v našem Domově. Na letošním výletu jsme zamířili směrem ku Praze. Čtyřicet kilometrů od hlavního města naší republiky se v malebné lesnaté krajině ukrývá hrad Český Šternberk. Ten se stal naším prvním cílem. Na začátku prohlídky, na kterou měli klienti vstup zdarma, nám průvodkyně sdělila pozoruhodnou výjimečnost tohoto hradu, a to že je dodnes v držení rodu Šternbergů a je jeho nejstarším žijícím členem (92 let) obýván. Kromě této pozoruhodnosti naše klienty při prohlídce velmi zaujala místa, kde se natáčely pohádky „Arabela“ a „Anděl Páně“. Po prohlídce, jsme šli lesní cestou k nedaleké jižní předsunuté baště s břitem, tzv. Hladomorně, dnes přístupné jako vyhlídkové věže. Z ní si nádherný pohled na členitou, řepkou kvetoucí zbarvenou krajinu nenechalo ujít 11 klientů. Posíleni svačinou jsme se vrátili k autobusu a odcestovali do Želivi u Humpolce, kde jsme byli ubytováni v hostelu premonstrátského opatství. Po vydatné večeři nás ještě čekala prohlídka „Želivského klášterního pivovaru“ s ochutnávkou piva. Z ní si všichni odnesli kromě výborného gastronomického zážitku také sklenku na pivo s potiskem klášterního pivovaru. Po celý den jasně zářící slunce se pomalu začalo chýlit k západu, když nám průvodkyně ukazovala zajímavosti kláštera a krásu místního kostela Narození Panny Marie. Do svých pokojů jsme se obohaceni o spoustu zajímavostí vraceli po setmění.

Fotoalbum: Český Šternberk – Želiv – Humpolec: Sponzorský výlet

| 59x

Zámek okem výtvarníka

Zámek Břežany | Středa 18. 05. 2016, 14.03 | Událo se...

Ve středu 18. května se náš Zámek stal dějištěm výtvarné soutěže. Soutěž nazvaná Zámek okem výtvarníka byla pořádána u příležitosti oslav 90ti let poskytování služby v našem zařízení. Zúčastnili se jí nejen klienti Zámku Břežany, ale také studenti základních a středních škol – Základní školy Břežany, Střední pedagogické školy ve Znojmě a Střední odborné školy a odborného učiliště Přímětická. Výtvarníci se pokusili zachytit svůj pohled na náš Zámek různými techikami a z různých úhlů, a tak pod jejich rukami vznikla díla opravdu různorodá, přičemž každé z nich bylo jedinečné a osobité. V tento den byla vyhodnocena tři první místa v každé kategorii. Tři speciální ceny budou předány ještě v den otevřených dveří, tzv. Duhový den, 26. června. Mimo jiné bude předávána cena veřejnosti o které se bude rozhodovat formou hlasování. Tímto bychom Vás rádi pozvali do veřejných prostor našeho domova, kde jsou všechna díla vystavena.

.<>

Fotoalbum Zámek okem výtvarníka

| 45x

Turnaj v ruských kuželkách 2016

Zámek Břežany | Pondělí 9. 05. 2016, 11.19 | Událo se...

Pondělní dopoledne bylo u nás na Zámku přímo stvořené pro turnaj v ruských kuželkách. Na hřišti se nás sešlo přes padesát sportovců a každý jsme se snažili shodit co největší počet kuželek. Na prvním místě se umístila Iva Štelclová, druhé obsadil Miroslav Fiala a třetí příčku vybojoval Josef Novotný.

Fotoalbum: Turnaj v ruských kuželkách 2016

| 52x

Pálení čarodějnic 2016

Zámek Břežany | Pátek 29. 04. 2016, 15.33 | Událo se...

Poslední dubnový pátek se tradičně jako každý rok, tak i ten letošní, v našem domově nese v duchu přivolávání jara a vyhánění zimy v podobě pálení čarodějnice. Dnešní počasí celé akci přálo, a tak jsme poté, co průvod dorazil k ohništi i letos mohli symbolicky zimu vyhnat.

Fotoalbum Pálení čarodějnic 2016

| 63x

Úsměvy 2016

Zámek Břežany | Úterý 26. 04. 2016, 13.46 | Událo se...

I letos jsme od spřáteleného zařízení Denního stacionáře sv. Damiána obdrželi pozvání na velmi milou akci konanou v jejich režii Úsměvy. Ústředním tématem tohoto, v pořadí již třetího, ročníku byly filmové a pohádkové úsměvy, a tak nebylo divu, že se sportovní hala ve Znojmě zaplnila účastníky v rozmanitých kostýmech. Taktéž jednotlivé soutěže, workshopy a v neposlední řadě hudba a moderátorské vstupy se nesly v tomto duchu. A tak není divu, že celý den snad až příliš rychle utekl a nám nezbývá než se těšit na další ročník této skvělé akce.

Fotoalbum Úsměvy Znojmo 2016

Facebook"": https://www.facebook.com/media/set/?…

| 65x