K+M+B+2015 na Zámku

Zámek Břežany | Úterý 6. 01. 2015, 15.14 | Událo se...

My Tři Králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám… dalekou, dlouhou a namáhavou cestu museli Tři Králové ujít, aby se dostali do Betléma a poklonili se malému Ježíši – Vykupiteli. Přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Také my na Zámku jsme si tuto událost připomněli a kněz za doprovodu Třech Králů prošel a požehnal celý náš dům. Každý pokoj a pracovny pokropil svěcenou vodou, jeden z králů okouřil kadidlem a na každých dveří zanechali nápis K+M+B+2015. Kéž také my putujeme za Ježíšem, aby nás mohl obdarovat svým požehnáním do celého nového roku. Přejeme Vám štěstí, zdraví a Boží požehnání v novém roce.

Fotoalbum: K+M+B+2015 na Zámku

| 20x

Adventní koncert na Zámku 2014

Zámek Břežany | Pondělí 5. 01. 2015, 15.24 | Událo se...

4. neděli adventní se našim Zámkem rozezněly ušlechtilé tóny barokních skladeb, kterými nás přijeli potěšit členové Znojemského komorního orchestru pod vedením Williho Türka. Netradiční a méně známé podání adventní a vánoční hudby nám pomohlo navodit pravou atmosféru vánočních událostí, které od pradávna vlévají do lidských srdcí radost, klid, pohodu a lásku. Závěrečné chvíle koncertu patřily členům chrámového sboru od sv. Kříže ve Znojmě, kteří svým zpěvem završili toto vzácné adventní vystoupení. Kéž toto vánoční poselství vydrží v našich srdcích co nejdéle.

Fotoalbum: Adventní koncert 2014

| 20x

Vánoční besídka 2014 - Sčítání lidu

Zámek Břežany | Pondělí 5. 01. 2015, 14.43 | Událo se...

Do vánoční atmosféry jsme se 19. prosince naladili příběhem „O sčtání lidu v městě Betlémě“, který zahráli herci našeho Zámku. Toto své vystoupení provázeli téměř profesionálním zpěvem a hudbou. Na závěr programu jsme nezapomněli poděkovat našim dobrovolníkům z Adry, kteří věnují mnoho svého času některým klientům.

Fotoalbum: Vánoční besídka 2014

| 19x

Mikulášský turnaj

Zámek Břežany | Čtvrtek 11. 12. 2014, 08.56 | Událo se...

Letos se již tradičně ve sportovní hale v Břežanech konal Mikulášský turnaj ve stolním tenise. Tentokráte již jeho šestnáctý ročník a datum konání bylo stanoveno na 4. prosinec. Toto datum se stalo významným dnem mezi sportovci se zdravotním znevýhodněním nejen v Břežanech, ale také v domovech v širokém okolí. Celkem se na turnaj přihlásilo 54 sportovců z 15 zařízení z celé jižní Moravy. Vzhledem ke kalamitnímu stavu vozovek, kdy několik předchozích dní Moravu sužovala ledovka, tři zařízení musela svou účast odřeknout, přesto se sportovci sjeli v hojném počtu a sportovní klání mohlo vypuknout. Všichni přihlášení se na utkání pečlivě připravovali a trénovali, a tak není divu, že jednotlivá utkání byla mnohdy velmi napínavá, přesto však sportovci dokázali udržet své emoce na uzdě a soupeřili v duchu fair play pravidel a sportovního chování. Mezi nejnapínavější samozřejmě patřily finálové boje, ze kterých vítězně vyšli tito sportovci: v kategorii mužů se na prvním místě umístil Zdeněk Ringl, na druhém pak Karger Roman, oba z Domova ve Víceměřicích, bronzovou příčku pak obsadil Roman Palát ze Zámku Emín. V kategorii žen se pak na prvním místě umístila Julie Badžová z Chráněného bydlení Šanov, na druhém místě Dana Mátlová z Jihlavy a třetí místo obsadila Lenka Stuchlíková z Domova v Hodoníně. Poprvé také byla letos udělena cena Fair play, kterou si odnesla Marie Gottwaldová za ukázkové sportovní chování a hru v duchu fair play. Jak se již stalo tradicí a ani letošní ročník nebyl výjimkou, co by to bylo za mikulášský turnaj bez Mikuláše, kdy také letos sportovce opět poctil svou návštěvou, poblahopřál vítězům a povzbudil ostatní účastníky. Sportovci tedy odjížděli domů s tou pravou mikulášskou náladou a s námi se loučili s příslibem účasti na dalším ročníku turnaje a my se na ně budeme moc těšit. Sportu zdar!

Fotoalbum: Mikulášský turnaj 2014

| 22x

Mikuláš na Zámku

Zámek Břežany | Středa 10. 12. 2014, 15.22 | Událo se...

Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš…přišel k nám… Tak to byla nejčastější básnička, kterou naši klienti přednášeli sv. Mikulášovi, který k nám letos přišel 3. prosince. Přišel, aby nás povzbudil v konání dobra, a abychom byli tak svatí jako sv. Mikuláš, který dělal dobré skutky. Tuto krásnou podmínku si splnili školou povinní a farníci ze Štítné nad Vláří v čele s O. Ondřejem. Předvedli svůj hudební talent a po vyzvání Mikulášem zazpívali dvě krásné písničky s kytarou – Půlnoční od Václava Neckáře a Cestu od Tomáše Kluse. Kromě různých plyšáků, hraček, ručně zdobených perníčků a ovoce přivezli letos opět opravdu nemalý finanční dar pro naše klienty. Pán Bůh zaplať za ty dary. DĚKUJEME! Spolu s Mikulášem jsme prošli celým Zámkem a každý byl obdarován perníkem.

Fotoalbum: Mikuláš v kapli 2014

| 21x