Klentnice - pouť ke sv. Jiří

Zámek Břežany | Středa 26. 04. 2017, 14.58 | Událo se...

V neděli 23. dubna 2017 jsme se zúčastnili již třinácté poutě v Klentnici. Po příjezdu a uvítání v místním kostele se průvod poutníků vydal na symbolické putování, z důvodu nepříznivého počasí pouze ulicemi Klentnice. Po té následovala mše sv. v kostele sv. Jiří a pak již na všechny čekalo občerstvení v místním sále a cimbálová muzika Líšňáci, která hrála k poslechu i tanci. I přes chladné a proměnlivé počasí, se tento den vydařil, a celou akci provázela skvělá atmosféra blízkosti, přátelství a pospolitosti. Moc děkujeme všem organizátorům této akce, zvláště paní Pavle Velecké a její rodině.

Fotoalbum: Klentnice – pouť ke sv. Jiří

| 1x

Zrekonstruovaná domácnost 8

Zámek Břežany | Čtvrtek 13. 04. 2017, 15.14 | Událo se...

Nových pokojů, vlastní šatny a elektrospotřebičů do kuchyně se dočkaly obyvatelky domácnosti 8. Při slavnostním otevření ve čtvrtek 13. dubna jsme měly možnost nahlédnout do této nově zrekonstruované domácnosti. Obyvatelky spolu s pracovnicemi připravily malé občerstvení pro každého příchozího. Díky novým elektrospotřebičům v kuchyni si budou moci obyvatelky s pomocí druhých, samy uvařit nějakou stravu.

Fotoalbum: Zrekonstruovaná domácnost 8

| 10x

Sponzorský pobyt v Luhačovicích

Zámek Břežany | Pondělí 20. 03. 2017, 15.18 | Událo se...

Náš týdenní pobyt začal v neděli 26. února v 9.00 hod. odjezdem ze zámeckého nádvoří. Do Luhačovic jsme dorazili těsně před obědem, který sestával z řízku a bramborového salátu. Všichni tento oběd na přivítanou kvitovali s nadšením. Po obědě jsme se ubytovali na přidělených pokojích, vybalili tašky s osobními věcmi. Někteří zůstali na pokojích a odpočívali po cestě a druzí se již nedočkavě chystali na odpolední a večerní vycházky po lázeňské kolonádě. V pondělí hned po snídani od 9 hodiny postupně klienti odcházeli na masáž. Každému pan Kolařík ke sponzorskému pobytu věnoval totiž i masáž. Odpoledne po obědě se první skupina vydala na výstavu do minigalerie rozhleden. Majitel galerie nás přivítal a po úvodním videu, kde byl představen samotný projekt minigalerie rozhleden, sám pohovořil o historii jednotlivých nejznámějších a nejdůležitějších rozhleden a popsal vznik samotného modelu a techniku, jakým jsou zhotoveny. Večer byl věnován společenským hrám, malování a kratší večerní procházce.

Fotoalbum: Luhačovice 2017

| 29x

Masopust

Zámek Břežany | Středa 15. 02. 2017, 14.43 | Událo se...

Již tradičně v době před dobou postní se pořádají karnevalové veselice. I u nás na Zámku jsme se mohli těšit z přítomnosti všech možných pohádkových či filmových postav, kytiček, muchomůrek, zdravotních sestřiček, skřítků a trpaslíků… Podívaná to byla úžasná!

Inu, podívejte se sami: Masopust 2017

| 30x

Setkání u živého betléma

Zámek Břežany | Středa 28. 12. 2016, 10.46 | Událo se...

Čtyři dny před Štědrým dnem si někteří zaměstnanci spolu s klienty Zámku Břežany a ve spolupráci s některými žáky ZŠ a MŠ Břežany připravili představení o narození Ježíška s názvem Setkání u živého Betléma. Diváci se shromáždili na venkovním nádvoří Zámku a rázem se ocitli před více než 2000 lety v městečku Betlém, kde se právě narodil Ježíšek. Za zvuku úžasné Rybovy Vánoční mše byli všichni svědky milého divadelního představení, kdy k Betlému přicházeli lidé a obdarovávali Ježíška vším, co doma měli, co sami vyrobili a upekli. V betlémském průvodu jsme také mohli vidět muzikanty, venkovany s hospodářskými zvířaty, koledníky, aj.

Fotoalbum: Vánoční besídka – živý betlém

| 65x