Zámek Břežany | Pátek 27. 11. 2015, 14.29 | Událo se...
mikulasky_turnaj

| 9x

Výstava betlémů

Zámek Břežany | Čtvrtek 12. 11. 2015, 14.43 | Událo se...
vystava_betlemu

| 24x

Zámek Břežany | Středa 11. 11. 2015, 14.30 | Událo se...
vaanocni_besidka

| 10x

Zámek Břežany | Úterý 10. 11. 2015, 14.28 | Událo se...
adventni_koncert

| 8x

Zámek v pohybu

Zámek Břežany | Středa 7. 10. 2015, 15.17 | Událo se...

Na základě vyhlášení druhého ročníku grantového řízení společností SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. pro finanční podporu neziskových sektorů se také Zámek Břežany, p. o. zúčastnil výběrového řízení, které proběhlo k 1. dubnu letošního roku. Díky vedení firmy Adfors cz i všem jejím zaměstnancům byl náš projekt, který jsme nazvali Zámek v pohybu vybrán a získali jsme tak finanční podporu ve výši 47 720,– Kč. Z této částky jsme zvládli opravit jízdní kola, dvoukolo a trojkola, která byla našim uživatelům zakoupena již v 90. letech. Bylo také zakoupeno nové dvoukolo, na kterém může uživatel se ztíženou mobilitou vyjet se svým asistentem do terénu, aniž by hrozilo nebezpečí pádu z kola či sjetí z vozovky. Dále byly zakoupeny dva venkovní posilovací stroje od firmy Colmex, které umožní uživatelům Zámku Břežany cvičit přímo v přírodě a dbát tak o svůj životní styl a zdraví. Tyto stroje jsme umístili do sportovního areálu, který je součástí nádherného lesoparku obklopujícího budovy naší sociální služby. A tak uživatelé, kteří na strojích budou cvičit, mohou zároveň vnímat krásy přírody a okolí Zámku a zároveň být v kontaktu se svými kamarády. Zámek Břežany se na projektu také podílel a část oprav a nákupů zaplatil z finančních darů jiných subjektů. I díky finanční podpoře firmy Adfors cz jsme mohli dne 7. října 2015 společně se ZŠ Břežany uskutečnit Zámecké cyklozávody. Na této akci jsme představili projekt „Zámek v pohybu“ a zároveň i vyzkoušeli všechna opravená jízdní kola, nové dvoukolo i nové venkovní posilovací stroje. Naši uživatelé byli z těchto nových strojů a kol doslova nadšení. Tento projekt našim klientům dovoluje rozvoj v samostatnosti, sebedůvěře a radost ze svobodného pohybu, což jsou pojmy frekventované v přáních našich klientů. Děkujeme vedení firmy i všem zaměstnancům, že nám umožnili udělat další krok na cestě k začleňování našich klientů do běžné společnosti.

Fotoalbum Zámek v pohybu

| 23x